Är du med på tåget?
Visste du att alkohol kan orsaka cancer?

Forskningen är tydlig: alkohol ökar risken för cancer

Cancer orsakas av förändringar i gener. Den vanligaste orsaken till cancer är slumpartade genförändringar. Förändringarna kan också bero på arv, det vill säga ärftlighet, eller miljö, det vill säga till exempel levnadsvanor. Hälsosamma levnadsvanor är tyvärr ingen garanti för att inte utveckla cancer, men däremot är hälsosamma levnadsvanor ett sätt att minska risken för att drabbas.
Många vet redan att alkohol är skadligt. Att forskningen också visar ett tydligt samband mellan alkohol och cancer är mindre känt. Redan 1988 klassades alkohol som ett säkerställt cancerframkallande ämne av IARC (WHO:s forskningsorgan för cancer).
Riskökningen vid alkoholkonsumtion är individuell, men risken ökar och minskar linjärt för alla: ju högre alkoholkonsumtion desto högre risk för cancer, och vice versaKopplingen mellan alkohol och cancer är starkast när det handlar om cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, lever, tjock-och ändtarmscancer samt bröstcancer. 


Läs IOGT-NTO:s egna rapporter
Tillbaka till tåget


Visste du att vart 5:e barn lever i hem med problematisk alkoholkonsumtion?

Oavsett om du möter barn i ditt jobb eller genom ditt ideella engagemang, eller om du inte gör det, så spelar du som trygg vuxen en viktig roll för barn som växer upp i hem där en förälder dricker för mycket.

Forskare från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
(CAN) gjorde 2019 en litteraturöversikt inom området barn som växer
upp med föräldrar som har alkoholproblem.  Slutsatsen forskarna landade i efter jämförelse av olika skattningar är att cirka 430 000 av samtliga barn under 18 år i Sverige någon gång under sin uppväxt har bott med en förälder eller vårdnadshavare som har alkoholproblem. Detta motsvarar vart femte barn. 15 procent av alla barn i
Sverige, alltså 320 000, har påverkats negativt i någon utsträckning av
att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem. Många barn drabbas av vuxnas alkoholkonsumtion, på olika sätt och konsekvenserna följer ofta med genom hela livet.


LÄS MER
Tillbaka till tåget


Engagera dig!

Vill du vara med i arbetet för att leda samhället mot en nyktrare värld?

  • Bli medlem i IOGT-NTO och bidra till ett tryggare samhälle där alkoholen tar mindre plats i sociala sammanhang. Du får dessutom möjlighet att lära känna nya vänner och delta i våra aktiviteter och utbildningar.
  • Ge en gåva och stöd IOGT-NTO-rörelsens internationella viktiga arbete att skapa fler trygga och drogfria mötesplatser för barn, unga och vuxna – i Sverige och i resten av världen. Genom åren har IOGT-NTO-rörelsens arbete möjliggjorts genom bidrag från såväl privatpersoner, företag och testamenten.
  • Delta i barnverksamhet som ledare eller tillsammans med ditt barn. Läs mer om Junis verksamhet i Västerbotten här. Läs mer om Junis verksamhet i Norrbotten här.

Bli medlem i IOGT-NTO
Tillbaka till tåget

TÄVLA OCH VINN!

 

 

Genom att delta i tävlingen har du möjlighet att vinna en POPBOX. Popbox är en prenumerationstjänst där du får hem en box med 6 olika alkoholfria drycker som du kan njuta av var för sig eller blanda ihop till drinkar. Popbox vill ta fram goda, vuxna alternativ till dig som som är redo att testa något nytt. Du slipper leta efter nya och fräscha alkoholfriadrycker och får istället lägga fokus på smakupplevelsen och hitta din favorit i boxen. Ett bra sätt att skapa lyx i vardagen!

POPBOX är skapat av Ungdomens Nykterhetsförbund. UNF, är en organisation av unga, för unga. Här utvecklas du, förverkligar och driver idéer om ungas styrka och nykterhet. UNF är mer än en klubb för nykterister, mer än en motpol till alkoholnormer. UNF är en folkrörelse, en kraft för samhällets och ungas utveckling. Du som är mellan 13 och 25 år kan bli medlem här.

 


Tävla här
Tillbaka till tåget