Nu har vi lanserat den senaste forskningsrapporten ”Alkohol och coronapandemin: om människor, samhälle och politik”.

  • Visste du att alkoholkonsumtion påverkar immunförsvaret och gör dig mer mottaglig för att smittas av virus och infektioner?
  • Visste du att alkohol ökar risken för smittspridning?
  • Vet du hur vården belastas av alkoholrelaterade sjukhusfall?

Rapporten beskriver tre områden:

  • alkoholkonsumtionens roll för coronavirusets spridning och sjuklighet
  • vilken effekt pandemin har haft på alkoholkonsumtionen på befolkningsnivå
  • olika aktörers agerande under pandemin, exempelvis regeringar och ekonomiska aktörer

Du kan ladda ner och läsa rapporten här